Gavs’ımızın Seyda Hz.lerinin Halifelerine Yaptığı Sohbet

Bu kapıda, aileden biri olsun, sufi olsun, niyeti Allah rızası olup sadatların yoluna, adap ve işaretlerine samimi olarak uyan kimse zarar etmaz, hayırdan mahrum olmaz, ayağı kaymaz, üzülmez, kendi başına terkedilmez. Ama kim, nefsiyle hareket eder, sadatların muradının tersine giderse, kendisine göre “iyi niyetliyim, yaptığımı hayır için yapıyorum” dese de onun işi hayra çıkmaz, karı zararını kurtarmaz. O kimse Allah katında kendini savunacak bir delil de bulamaz.

gltd8.gifSeyda Hazretleri (rah.) vefat ettiği zaman, babam (Gavs-ı Sani hazretleri) bütün halifeleri çağırdı, hiçbir tarihte bu yapılmamış, Onlara şöyle dedi:

“Ben size irşad izni veriyorum, gidin ümmet-i Muhammed’i irşad edin. Seyda hazretlerinin sizin üzerinde çok emeği var, size çok emek vermiştir. Gidin ümmet-i Muhammed’in hidayetine vesile olun, sizden tek ricam Kur’an, Sünnet ve adaptan ayrılmayın.

 

Bir de size gelen sufilere söyleyin, Menzil’e bizim ziyaretimize gelmesinler, bizden size gelenlere de, Bizim ziyaretimize gelmeyin, Menzil’e gidin! diye söyleyin.”

 

anrose3dd8.gif
Gavsımız Seyyid Abdulbaki hazretleri geçenlerde bir sohbetinde, “Sufilik günlerimde o kadar İstanbul’a gittim geldim, mürşidimden izin almadığım için

 beyaz_gul_resimleri_06.jpgEyüp Sultan sahabe-i kiramdır. Gavsımız, “Belki zarar görürüm diye hiçbir yere, türbelere izinsiz gitmedim” dedi. Onlar bu kadar adap üzerinde hassasiyet gösteriyorlar.

Hayat Dengemiz

caa5ffa3c1fb87642998iq1.jpg

 

(Allah (c.c.) razı olsun…
Altı çizili kısımda anlatılan, herkesin kendi mürşidine tabi olması
gerektiğidir irşad edicinin de buna dikkat etmesi gerektiği vurgu-
lanmış Gavsım tarafından. İyi anlamak lazım. SIBYAN.)

sofiemrah

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !